Bitter sa Minors

Download PDF

Parang dikyang nakadikit sa balat kung ituring ng mga mag-aaral ang mga asignaturang ito. Kamakailan nga ay may nabasa akong facebook status na nagsasabing “Yung mga minors na nagpapakamajors,” na naging isang malaking patama sa mga ito.

Oo, totoo nga naman. Isa ako sa sumasang-ayon at nakikisimpatya sa mga ganitong pagpapahayag ng ilang mag-aaral.

Sabi ng nakararami, isang malaking tinik sa lalamunan para sa ating mga estudyante ang minor subjects na ating kinukuha sa kolehiyo.

Isang palaisipan nga sa bawat isa kung bakit pa nga ba kailangang pag-aralan ang mga ito lalo na’t wala namang koneksyon sa ating kursong kinukuha. Pamatay-oras lamang ba ang mga ito o isang mahalagang sandata sa ating tatahaking karera?

Naging negatibo ang pagtingin natin sa mga minor subject at nagkaroon ng pag-aalinlangan sa tunay na kabuluhan nito. Ang iba ay nagsasabing pinapataas lamang nito ang ating mga tuition fee at inaaksaya ang ating mga oras na dapat sana ay inilalaan natin sa espesyalisasyong ating kinukuha.

Halos isumpa nga ng karamihan ang mga ito dahil sa mga requirement na kalakip nito na kung minsan ay mas mahirap at mas demanding pa sa ating mga  major. Kaya nga hindi na rin nakapagtataka na bansagan ng ilan itong “minors na pakamajor”.

Bilang isang PT student, nabahiran din ng pagtataka ang aking isipan tungkol sa isyung ito. Akalain mong History of the Phillipines, Parts of Speech, Rizal at iba pa ang bumungad sa akin sa pagpasok ko sa kolehiyo?! Kaya nga siguro maraming tanong ang nagsanga-sanga na mahirap hanapan ng kasagutan. Aanhin ko nga ba ang Filipino, Psychology, Physical Education (PE), Philippine History, at National Service Training Program (NSTP) sa paramedical course na kinuha ko?

Hindi naman lalabas ang mga ito sa board exam namin, lalong-lalo na hindi naman namin ito magagamit sa pagpapagaling ng aming mga pasyente. Hindi ba? Kung gayon, para saan pa nga ba ang mga minor subject?

Kasama ang General Education Curriculum (GEC) subjects o mas kilala bilang minor subjects sa kurikulum ng lahat ng kolehiyo sa bansa na ipinapatupad ng Commission on Higher Education (CHED).

Ito ay may layuning bigyan ang bawat Pilipino ng kumpleto at malawak na edukasyon na makakatulong sa pagpapalago ng lipunan sa pamamagitan ng epektibong pamamahala at responsableng pagkamamamayan.

Ang Philippine Higher Education Institutions (HEIs) ay may tatlong rason kung bakit kailangan ng isang estudyante sa kolehiyo na pag-aralan ang mga GEC subject. Una, hindi pa maituturing na sapat ang nakuhang basic education ng mga mag-aaral sa high school. Dahil dito, kinakailangang balikan at pag-aralan ulit ang mga ito.

Pangalawa, ito ay ipinanukala ng Kongreso para sa mga paksa at asignaturang dapat malaman ng isang Pilipino. Ito ang mga tinatawag na “mandated subjects”.

Pangatlo, ang HEIs ay naniniwalang ang bawat propesyonal ay dapat na may malawak na kaalaman at karanasan maliban sa kanilang tinapos na kurso. Kalaunan ay tatahakin natin ang ating napiling daan.

Upang mapamahalaan natin ang ating bansa, kompanya, at ating sarili, kinakailangan na malaman ang lahat ng sangay ng kaalaman tulad ng science, humanities, at social science.

Di tulad ng ibang mga bansa, ang Pilipinas ay naglaan ng dalawan taon sa kolehiyo para makumpleto ang General Education (GE).

Sa Estados Unidos, isang taon lamang ang nakalann para sa GE. Samantalang sa Europa ay wala pang isang taon sa GE.

Kahit hindi konektado ang mga minor sa teknikal na asignaturang tumatalakay sa ating kurso, mayroon itong sariling layunin sa ibang aspeto ng kaalaman. Anu-ano ang mga  ito?

Marami sa atin ay magiging eksperto sa ating napiling propesyon sa hinaharap.

Bilang isang dalubhasa, nararapat lamang na magkaroon ng malawak na kaalaman. Isa pang layon ng minors ay sa paglinang ng ating moral, etikal, at ispiritwal na aspeto ng buhay.

Lahat naman ng bagay ay may halaga. Bawat butil ng kaalamang nakapaloob dito ay may gintong makatutulong sa tagumpay sa ating napiling larangan. May mga pagkakataon lang na nababahiran ng pag-aalinlangan ang ating mga isipan.

Hindi madali ang mag-aral. Bilang estudyante, ang pagiging mapanuri sa mga bagay na pinagtutuunan natin ng panahon at pera ay mahalaga.

Kailangan lang nating habaan ang ating pisi sa mga bagay na makakatulong sa kinabukasan nating mga propesyonal.

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+