“Sariwang Tuta”

Download PDF

I Just Bought a Friend

San Fernando City, La Union – Masayang ipinakita ng isang mama ang kanyang bagong biling kaibigan sa palengke ng San Fernando. Hindi lamang mga lamang dagat at sariwang gulay ang mabibili. Kasama narin sa producto ang mga aso, kambing, itik, kalapati, at marahil, ang manok ng kapit-bahay.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+