THE PEN TOOL IS MIGHTIER THAN THE SWORD


tads
"Dapat creative ka din talaga. sa paglalayout. Hindi lang sa pagvisualize kung paano ilalayout ang isang page, kundi paano ka mag-lalayout ng imaginary articles, photos at graphics. Sinubukan ko, pero...